Werkwijze en adviesvormen

kwalimanagFase I: Opzet en implementatie

Invert Innovatie Management helpt u bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. U kunt kiezen uit de adviesvorm die bij u past.

Adviesvorm 1: Opzet en implementatie basispraktijkwerkboek

De begeleiding start met een presentatie over het principe van kwaliteitsmanagement en het verloop van het project en welk aandeel iedere medewerker daarin heeft. Dit is zeer belangrijk voor het draagvlak van het traject. U ontvangt vervolgens een sjabloon van een praktijkwerkboek met alle verplichte documenten om aan de normen te voldoen. Het basispraktijkwerkboek maakt u voor uw praktijk op-maat. Invert Innovatie Management begeleidt u hierbij en bij het uitvoeren van de verplichte kwaliteitsevaluaties. Het advies bestaat uit een viertal begeleidingsbezoeken. U kunt het praktijkwerkboek later nog uitbreiden met het Invert Officepakket©.

Adviesvorm 2: Opzet en implementatie uitgebreid praktijkwerkboek

Bovenstaande adviesvorm, maar dan op basis van het uitgebreide praktijkwerkboek met meer documenten dan verplicht is volgens de normen. U werkt dan direct met het uitgebreide praktijkwerkboek met de compacte vorm in combinatie met het Invert Officepakket©. Met name de grotere tandartspraktijken (vanaf 10 medewerkers) maken gebruik van deze adviesvorm.

Adviesvorm 3: Het Invert Officepakket©

U kunt apart het Invert Officepakket© kopen. Deze adviesvorm is voor de praktijken die al werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en wellicht beschikken over een praktijkcertificering. U heeft inmiddels ondervonden dat het werken met een praktijkwerkboek erg handig is, alle documenten voor een goede praktijkvoering zijn tenslotte overzichtelijk gebundeld. Met het Invert Officepakket© koopt u een aanvulling op uw reeds samengestelde praktijkwerkboek. Het bevat documenten en tips die de praktijkvoering makkelijker maken en ter ondersteuning van de primaire processen (bv. beschrijving van een VECOZO-check en een sjabloon voor een behandelprotocol).

Adviesvorm 4: Op maat

Een kwaliteitsmanagementsysteem helemaal voor uw praktijk op maat gemaakt op basis van de door u geleverde input.

Adviesvorm 5: E-Learning

Door middel van een e-learning pakket kunt u zelf uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem opzetten. Dit is een vorm van training welke diverse voordelen heeft ten opzichte van bovenstaande manier van werken. Zie hiervoor ook de extra informatie hyperlink naar optie e-learning bij tab Presentaties en trainingen.

Fase II: Borging

Na het opzetten en implementeren is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem up-to-date blijft en dat u de kwaliteit blijft verbeteren.

Deze fase bestaat uit 3 onderdelen:
  • Invert Innovatie Management helpt u hierbij in de vorm van een adviesabonnement. Voor een vast bedrag per jaar wordt u begeleid in het verrichten van de kwaliteitsevaluaties zoals de directiebeoordeling of managementreview en de interne audits. Indien gewenst kan dit gecombineerd worden met evaluatiebezoeken, helpdeskfunctie (ondersteuning per mail en telefoon) en het verkrijgen van updates van wet- en regelgeving.
  • Met het afsluiten van het adviesabonnement geeft u aan dat u doorlopend werkt aan uw kwaliteit en daar mag u trots op zijn. U verdient een bekroning in de vorm van het IQ-keurmerk©. Dit keurmerk is een eigen keurmerk van Invert Innovatie Management en staat voor ‘Invert Quality’ . U ontvangt een professioneel grafisch ontworpen logo dat u kunt plaatsen op uw praktijkwebsite en briefpapier.
  • U ontvangt een document met uitleg waar het IQ-keurmerk voor staat, de uiteenzetting van het principe van kwaliteitsmanagement en wat dat betekent voor de patiënt. Dit kunt u ook op de website van uw praktijk plaatsen.