Praktijkscan

Met een praktijkscan wordt een beeld verkregen hoe de stand van zaken is binnen uw praktijk. Zo wordt duidelijk in welke mate uw praktijk voldoet aan alle voor u belangrijke wetten en regels. De praktijkscan bestaat uit de volgende onderdelen:

Een vraaggesprek

Op de praktijk vindt een 3 uur durend vraaggesprek plaats met de praktijkhouder, de praktijkmanager of het gehele praktijkteam indien gewenst.

Een terugkoppelingsbezoek

Van het interview is een uitgebreide rapportage opgesteld en tijdens het 1 uur durend bezoek wordt dit besproken en toegelicht. Tijdens dit bezoek ontvangt u naast de rapportage van het interview een up-to-date overzicht van wet- en regelgeving en de geldende eisen van de inspectie.

“Bedankt voor het rapport dat je hebt opgesteld. Het geeft ons een boel verbeterpunten en we gaan ermee aan de slag”.
De heer Douma, tandarts en praktijkhouder Tandartspraktijk M.E. Douma.