Praktijkplan

praktijkplanHoe functioneert uw praktijk? Voldoet uw praktijk aan uw ideaalbeeld? Zo ja, dan feliciteer ik u met deze situatie. Indien dit niet het geval is, is er werk aan de winkel. Het is tijd om eens na te denken over wat u wilt bereiken met uw praktijk. Welke doelen en successen wilt u realiseren? De beste manier om successen te behalen, is te starten met het formuleren van doelen. Het is ook de eerste stap van de PDCA-cyclus, wettelijk verplicht en een aandachtspunt van de inspectie. Als praktijkhouder bent u ook ondernemer en dan is dit het fundament van de praktijkvoering.

Invert heeft een adviesprogramma ontwikkeld om u daarbij te helpen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Brainstormen

In een praktijkbezoek van 3 uur wordt met de praktijkhouder of -manager de missie en visie van de praktijk geformuleerd of weer eens kritisch bekeken. Om eens al uw medewerkers te betrekken in dit proces, kan dit ook in een teambijeenkomst. U maakt de keuze! Met behulp van veel gebruikte managementtechnieken formuleren we uw meerjarig praktijkbeleid en daaruit voortvloeiend het nieuwe jaarplan.

2. Bespreking

Het uitgewerkte praktijkplan wordt met u besproken in een volgend praktijkbezoek van 1 uur. Er worden praktische tips gegeven zodat u ermee aan de slag kunt.

3. Evaluatie

Een half jaar na het opstellen van het praktijkplan wordt met u de voortgang van het realiseren van de doelstellingen besproken. Indien nodig vindt een herformulering van de doelstellingen plaats of wordt advies gegeven om bij te sturen.