Kwaliteitsevaluaties

kwalimanagIndien u al werkt met een kwaliteitssysteem, moet u ervoor zorgen dat u de verbetercyclus blijft doorlopen en daarvoor zijn de kwaliteitsevaluaties onmisbaar en verplicht indien uw praktijk gecertificeerd is. Bij deze evaluaties kan Invert innovatie Management u ook ondersteunen, ook indien u niet eerder met Invert Innovatie Management uw kwaliteitsmanagementsysteem heeft opgezet. Deeladvies voor een losse evaluatie is ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld het patiëntentevredenheidsonderzoek.

Het betreft hierbij de volgende evaluaties:

  • Interne audits
  • Directiebeoordeling
  • Leveranciersbeoordeling
  • Patiëntentevredenheidsonderzoek (KRT-geaccrediteerd)
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Kwaliteitsjaarverslag
  • RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie)