Eerste Hulp Bij Inspectiebezoek

Eerste hulp koffer

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) ziet toe op de kwaliteit van de mondzorg. Het toezicht richt zich vooral op de risico’s voor de patiëntveiligheid. Ieder jaar heeft de inspectie weer andere thema’s waarop de focus gelegd wordt bij een praktijkbezoek. Invert Innovatie Management helpt u met uw praktijk voor te bereiden op een bezoek van de inspectie. Invert Innovatie Management heeft daarvoor een adviespakket ontwikkeld; Eerste Hulp Bij Inspectiebezoek (EHBI).

Pakketbeschrijving
  • Rondleiding praktijk
    Tijdens een uur durende rondleiding in het praktijkgebouw wordt gelet op zaken die de aandacht hebben van de IGJ. Van de bevindingen wordt een rapport opgesteld.
  • Documentencheck
    Documenten die gerelateerd zijn aan de aandachtspunten van de inspectie worden bekeken dit kunnen protocollen, richtlijnen en werkinstructies zijn. Indien het het onderwerp ‘Radiologie’ betreft wordt het KEW-dossier onder de loep genomen. Bij elke inventarisatie worden drie patiëntendossiers onder de loep genomen. Dit onderdeel duurt ongeveer drie uur.
  • Teamsessie
    Tijdens de bijeenkomst met het gehele praktijkteam wordt stil gestaan bij een inspectiebezoek in het algemeen en wat de bevindingen zijn van de onderdelen 1 en 2.