Kwaliteitszorg in de zorgsector

Kwaliteitszorg in de zorgsectorVoor de serie ‘Specialist en ondernemen’ van de uitgever Springermedia is het boek ‘Kwaliteitszorg in de zorgsector’ verschenen. Het voor de tweedelijnsspecialist geschreven, maar het thema is vanuit diverse zorghoeken bekeken. Ten slotte vindt er ‘ontschotting’ plaats, transmurale zorgverlening wordt steeds belangrijker. Voor een tandarts als eerstelijnszorgverlener is het ook zeker de moeite waard om te lezen.

Covertekst:
De laatste jaren zijn er veel veranderingen in gang gezet binnen de gezondheidszorg. De patiënten of zorgconsumenten worden steeds kritischer en verwachten betere informatie, meer veiligheid en stellen hogere eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening. Deze hoge verwachtingen hebben invloed op het aanbieden van zorg door zorgverleners en de functie van de zorgverzekeraar. Een belangrijke rol hierbij speelt het meten, beheersen en verbeteren van de kwaliteit.

In dit boek staat de kwaliteit van de zorg centraal, deze wordt vanuit meerdere invalshoeken belicht. We staan stil bij het principe van kwaliteitszorg, de termen, keurmerken en modellen die worden gebruikt. Zorgverlening verschuift en de samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg wordt bovendien steeds belangrijker. Kwaliteit van zorgverlening in de beide niveaus en het borgen en verbeteren hiervan tussen de verschillende niveaus wordt daarom ook behandeld. Tenslotte richten we onze blik op de kwaliteit van zorgverlening in de toekomst en welke rol de zorgconsument, de zorgverlener, zorgverzekeraar en de overheid daarbij spelen.

Auteurs
Petra van der Zwan, Hanneke Klopper, Kim van Rijn

Specificaties
9000105234 | Bohn Stafleu van Loghum | Nederlands

Via deze link is het boek te bestellen
http://www.bsl.nl/shop/kwaliteitszorg-in-de-zorgsector-9000105234.html