AVG Trainingspakket

Op 25 mei 2018 moet u voldoen aan de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De wet verplicht u daarmee veilig om te gaan met patiëntengegevens en u moet dit vertalen door het nemen van technische en organisatorische maatregelen. Dit is veel werk en kost u dus veel tijd om zelf te doen. U zult deze tijd waarschijnlijk liever besteden aan het behandelen van patiënten. Het belang van het nemen van de juiste maatregelen is groot, u heeft kans op een grote boete indien u de praktijk niet op orde heeft.Invert Innovatie Management ondersteunt u graag hiermee door middel van het AVG Trainingspakket.

Voordelen
 • U bespaart veel tijd, veel werk om aan de wet te voldoen wordt u uit handen genomen.
 • De bespaarde tijd kunt u besteden aan uw vak met een positief gevolg voor uw patiënten en praktijkomzet.
 • Het risico op het krijgen van een extreem hoge boete wordt aanzienlijk verkleind.
 • Het is ontworpen voor de mondzorg waarin Invert Innovatie Management reeds 10 jaar ervaring heeft.
 • Er is aandacht voor zowel de technische aspecten als de organisatorische en de voor de wet verplichte documenten.
 • Na training is uw praktijkteam op de hoogte van de wet AVG, de risico’s en de te nemen maatregelen.
Beschrijving trainingspakket
 • Praktijkscan
  Om een goed beeld te krijgen van de uitgangssituatie starten we met een inventarisatie van de huidige stand van zaken. We brengen we in kaart op welke onderdelen u aan de wet voldoet en welke niet. Door middel van een IT Security Scan wordt het gehele digitale netwerk doorgelicht, inclusief telefonie, WiFi en röntgensystemen. Dit wordt uitgevoerd door een IT bedrijf, werkzaam in de mondzorg. Bij veel praktijken levert de scan verrassende resultaten op, ook al was men in de veronderstelling dat het IT beheer goed geregeld was. Van de bevindingen wordt een rapport gemaakt. Op zowel organisatorisch vlak als het technische is duidelijk welke acties ondernomen moeten worden.
 • Implementatie
  In overleg wordt een plan van aanpak gemaakt op basis waarvan de organisatorische maatregelen genomen worden en de verplichte documenten worden opgesteld. Het IT bedrijf geeft objectief en een vrijblijvend oplossingsvoorstel aan de hand waarvan u zelf de nodige technische maatregel kunt nemen of deze laat uitvoeren door het betreffende IT bedrijf.
 • Teamtraining
  Om het gehele team te betrekken bij informatiebeveiliging, wordt uitgebreid stilgestaan bij de wet AVG,  de risico’s en maatregelen tijdens een teamtraining op praktijklocatie.